ODBIORCY

Niezwykle cieszy nas fakt, że zdecydowana większość Czytelników prenumeruje „Doradcę” od wielu lat, nierzadko od pierwszego numeru. Do grona Czytelników i Prenumeratorów należą przede wszystkim:

  • urzędy administracji samorządowej oraz podmioty komunalne,
  • urzędy administracji rządowej oraz specjalnej,
  • jednostki sektora użyteczności publicznej,
  • placówki służby zdrowia,
  • szkoły i uczelnie wyższe,
  • podmioty gospodarcze,
  • organizacje, stowarzyszenia, związki,
  • kancelarie prawne, firmy doradcze i szkoleniowe.