HISTORIA

Wydawnictwo Publicus powstało w odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku i rodzące się zainteresowanie nowym obszarem prawa- zamówień publicznych. Luka w systemie informacji zainspirowała współtwórcę polskiego systemu zamówień publicznych – Tomasza Czajkowskiego, do stworzenia koncepcji pisma, które miało stanowić pomoc w codziennej pracy ludziom w jakikolwiek sposób związanym z zamówieniami publicznymi.

Wydawnictwo „Publicus”sp. z o.o. działa na rynku edytorskim od maja 1997 roku, kiedy ukazał się pierwszy numer miesięcznika „Zamówienia Publiczne Doradca”.

„Publicus” był pierwszym wydawnictwem w Polsce, ukierunkowanym wyłącznie na problematykę zamówień publicznych. Od początku aktywnie wspierał i uczestniczył w wielu inicjatywach służących budowie i rozwojowi polskiego systemu zamówień publicznych.