O MIESIĘCZNIKU

Miesięcznik „Zamówienia Publiczne Doradca” jest ogólnopolskim profesjonalnym periodykiem poświęconym wyłącznie problematyce zamówień publicznych. Podstawową funkcją pisma

jest przekazywanie zamawiającym i wykonawcom niezbędnej wiedzy, porad oraz bieżących informacji z zakresu zamówień publicznych. Ukazuje się od maja 1997 roku. Na jego łamach zamieszczono kilka tysięcy publikacji merytorycznych w ponad 70 działach problemowych.

Kolejne numery ZP Doradca tworzą w biblioteczce każdego zamawiającego oraz wykonawcy praktyczny poradnik, który: ułatwia uporanie się z procedurą, umożliwia bieżące śledzenie przepisów, udostępnia akty prawne i wzory dokumentów, informuje o bieżących wydarzeniach w systemie zamówień publicznych.

Tworzą go najwybitniejsi specjaliści z dziedziny zamówień publicznych.

Od stycznia 2020 roku ukazuję się dodatek do miesięcznika „Zamówienia Publiczne Doradca” zatytułowany „Nowe prawo zamówień publicznych. Krok po kroku”