REKLAMA

Szanowni Państwo,

Zachęcamy do zamieszczenia reklamy na łamach miesięcznika „Zamówienia Publiczne Doradca”, a także na stronach internetowych: www.publicus.pl, www.zamowieniapublicznedoradca.pl

W miesięczniku oferujemy Państwu miejsca na okładkach: 2, 3 i 4.

Zapraszamy również do Partnerstwa Działu lub Tematu. W ramach pakietu Partnera Działu/ Tematu proponujemy:

  • Logo w spisie treści przy temacie,
  • 1 stronę reklamową,
  • 1 stronę „tekst sponsorowany” ( advertorial ),
  • Informację na stronie otwierającej dział o Partnerstwie.

W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących zamieszczania reklam zapraszamy do osobistego kontaktu.

Specyfikacja techniczna reklam

GOTOWE MATERIAŁY W FORMIE ELEKTRONICZNEJ

1.       Reklamy całostronicowe:

  • Pliki PDF (jakość drukarska) – kompozyt CMYK bez separacji.

2.       Mniejsze reklamy:

  • Pliki PDF (jakość drukarska) – kompozyt CMYK bez separacji.
  • Pliki rastowe – TIFF, EPS (bez kompresji LZW), rozdzielczość 300 DPI (zdjęcia) lub 600 DPI (teksty).
  • Czarny tekst powinien składać się tylko ze składnika BLACK, a nie całego CMYK.
  • Pliki wektorowe i wektorowo/ rastowe – EPS; teksty zamieniane na krzywe, zdjęcia i wszystkie inne elementy powinny być zawarte w pliku.

WYMAGANIA

1)      Rozmiar reklamy musi odpowiadać formatowi zakupionej powierzchni reklamowej (powiększony o ewentualne spady).

2)      Reklamy na spad – 5 mm większe (z każdej strony) niż format netto; wszystkie ważne elementy graficzne (z wyjątkiem tła) i teksty powinny być odsunięte do wewnątrz co najmniej 5 mm od linii cięcia.

3)      Cienkie linie elementów graficznych, a także małe lub cienkie fonty (mniej niż 12 pkt) powinny być tylko w jednym kolorze.

4)      Minimalna wielkość fontów: 7 pkt, min. Grubość linii: 0,4 pkt.

5)      Czarny tekst powinien być nadrukowany na tło.

6)      Maksymalne pokrycie farba to 300 %.

Uwaga! W przypadku niedostarczenia certyfikowanej próby kolorów wykonanej z przesłanego materiału reklamowego Wydawnictwo Publicus nie odpowiada za kolorystykę opublikowanej reklamy.

FORMY DOSTAWY.

1)      Płyty CD-ROM zawierające gotową reklamę prosimy dostarczyć na adres redakcji:

Wydawnictwo Publicus, ul. Jedwabnicka 1, 04-260 Warszawa

2)      W formie elektronicznej na adres: wydawnictwo@publicus.pl