Szanowni Państwo,

Cieszę się ogromnie. że mogę przywitać Czytelników Doradcy w roli Redaktora prowadzącego Dodatku. Nowe Prawo Zamówień Publicznych. Krok po kroku, którego pierwszy numer mamy przyjemność Państwu przedstawić. W comiesięcznej publikacji będziemy starali się Państwu zaprezentować, w poradnikowym ujęciu, regulacje nowego Pzp. Uchwalona we wrześniu ustawa wejdzie w życie za rok, my zaś w tym czasie, właśnie krok po kroku. będziemy przybliżać Czytelnikom Doradcy aspekty nowych rozwiązań prawnych. procedur i instytucji, które powinny sprawnie zafunkcjonować, począwszy od 2021r. z Liczę ogromnie na to, że len projekt przybliży Państwu w sposób praktyczny i czytelny nowe regulacje.

Planujemy co miesiąc prezentować Państwu, zasadniczo w układzie systematyki ustawy, konkretne tematy, których omówienie będzie istotnym krokiem na drodze do profesjonalizacji kadr zajmujących się w praktyce udzielaniem i pozyskiwaniem zamówień. W toku prac nad Koncepcją Nowego Prawa Zamówień Publicznych wielokrotnie zwracałam uwagę na to, że samo prawo nie jest w stanie zapewnić nowego podejścia do zamówień publicznych lecz niezbędna jest własna praca osób odpowiedzialnych za realizację zamówień publicznych i edukacja ukierunkowana na stosowanie najlepszych, wzorcowych rozwiązań.

Pierwszy numer Dodatku poświęcony jest zasadom udzielania zamówień publicznych. Zaczynamy od tej tematyki, aby na bazie tych fundamentów systemu zamówień publicznych zwróć uwagę na to, co dla ustawodawcy stało się najważniejsze w procesie pozyskiwania zamówienia. Nowa ustawa przewiduje pozostawienie najważniejszych, dotychczasowych zasad, jakimi są Filary unijnego systemu zamówień publicznych tj. uczciwa konkurencja, proporcjonalność i przejrzystość. Niezależnie od powyższego ustawodawca pozostawi też zasadę języka polskiego, legalizmu oraz bezstronności i obiektywizmu. Tu jednak wskazując na jej nowe przejawy w przepisach szczególnych. Ustawodawca wprowadził również nowe ramy ograniczeń ustawowych stosowania zasady jawności. Pozostawił także zasadę pisemności, jednak w dobie cyfryzacji wszystkich zamówień publicznych jej wydźwięk może mieć szczególne znaczenie praktyczne. Ustawodawca zdecydował się również na wprowadzenie nowej zasady udzielania zamówień publicznych — zasady efektywności, dając sygnał dla wszystkich uczestników rynku zamówień publicznych co do konieczności zmiany podejścia do zamówień i wskazując na efekt zamówienia, a nie samą procedurę. Rezygnacja z zasady prymatu trybów przetargowych nad powstałymi trybami nie ma większego znaczenia w praktyce, wobec określenia w przepisach szczególnych nowego Pzp analogicznych, jak dotychczas, zasad korzystania z trybów dla zamówień przekraczających wartości progów unijnych i wprowadzenia specjalnych trybów dla zamówień poniżej wartości tych progów. Wydaje się, że kultura polskich zamówień publicznych, w odróżnieniu od 2004 r- pozwala już na rezygnację z tych regulacji na poziomic zasad.

Oddając w Państwa ręce niniejszy numer Dodatku ogromnie liczę na zainteresowanie. ale tez na konstruktywną krytykę, dzięki której będziemy mogli w kolejnych numerach lepiej spełnić Państwa oczekiwania. Jeśli więc ktoś z Państwa byłby zainteresowany zgłoszeniem swoich postulatów czy opinii w tym zakresie. uprzejmie proszę o skorzystanie z poniższego adresu e-mail:

m.streciwilk@publicus.pl
dodatek@publicus.pl

Redaktor Prowadzący

Małgorzata Stręciwilk

Radca prawny, pracownik naukowy Katedry Prawa Informatycznego i Zawodów Prawniczych WPiA UMCS w Lublinie, była prezes UZP.

Autor wielu publikacji na temat zamówień publicznych i dyscypliny finansów publicznych.

Dodatek “Nowe Prawo Zamówień Publicznych. Krok po kroku”.
04-260 Warszawa, ul. Jedwabnicka 1
tel.: +48 22 610 10 99
fax: +48 22 610 10 99 w. 26
www.zamowieniapublicznedoradca.pl
e-mail: