AKTUALNOŚCI

CENTRUM KSZTAŁCENIA SPECJALISTÓW DO SPRAW ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

05-10-2014

Pod patronatem miesięcznika „ZAMÓWIENIA PUBLICZNE DORADCA" i w ramach Wydaw­nictwa PUBLICUS rozpoczyna działalność Centrum Kształcenia Specjalistów do spraw Zamówień Publicznych. W dniu 9 września br. Centrum zostało wpisane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie do rejestru instytucji szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym: 2.14/00310/2014. W kilkunastoletnim już doświadczeniu naszej działalności szkoleniowej - m.in. w ramach zasłużonej i docenianej przez środowisko zamówieniowe „Szkoły Doradcy" - otwieramy nowy, ważny rozdział. Przystępujemy bowiem do długofa­lowej i systematycznej pracy na rzecz kształtowania i utrwalania nowego zawodu i nowej specjalności zawodowej: specjalisty ds. zamówień publicznych. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjal­ności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. ...

Miesięcznik dla zamawiających i wykonawców

  • Październik 2015
  • Temat numeru: Kierunki modernizacji Pzp
  • Interpretacje i wyjaśnienia
  • Przegląd parlamentarny
  • Prawo zamówień publicznych
Odwiedź Doradcę


Magazyn samorządowy

  • Grudzień 2014
  • Temat numeru: Nowe rozdanie
  • Zatrute źródło
  • Edukacja filmowa
  • 20 lat Pzp
Odwiedź Gminę
 


Internetowy kanał filmowy Wydawnictwa Publicus