201902


201905

Miesięcznik dla zamawiających i wykonawców

  • Listopad 2019
  • Temat numeru:NOWE PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  • Kwalifikacja podmiotowa wykonawców
  • Pozasądowe rozwiązywanie sporów
  • Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia
  • Zamówienia sektorowe
  • Zmiany dotyczące umów
Odwiedź Doradcę