O Doradcy

Miesięcznik „Zamówienia Publiczne Doradca” jest ogólnopolskim profesjonalnym periodykiem poświęconym wyłącznie problematyce zamówień publicznych. Podstawową funkcją pisma

jest przekazywanie zamawiającym i wykonawcom niezbędnej wiedzy, porad oraz bieżących informacji z zakresu zamówień publicznych. Ukazuje się od maja 1997 roku. Do chwili obecnej na jego łamach zamieszczono blisko 3000 publikacji merytorycznych w ponad 70 działach problemowych.

Kolejne numery ZP Doradca tworzą w biblioteczce każdego zamawiającego oraz wykonawcy praktyczny poradnik, który: ułatwia uporanie się z procedurą, umożliwia bieżące śledzenie przepisów, udostępnia akty prawne i wzory dokumentów, informuje o bieżących wydarzeniach w systemie zamówień publicznych.

Tworzą go najwybitniejsi specjaliści z dziedziny zamówień publicznych.